Frälsningsarméns fastigheter

Vi har ett långsiktigt ägarperspektiv på de fastigheter vi förvaltar centralt.

Se våra fastigheter >

Frälsningsarméns fastighetsförvaltning

Frälsningsarméns fastighetsförvaltning har funnits i över hundra år och förvaltar fastigheter som ägs av Frälsningsarméns Fastighets AB, Svenska Stiftelsen för Frälsningsarmén och Frälsningsarmén. Vi har ett långsiktigt ägarperspektiv på de fastigheter vi förvaltar centralt.

 

Frälsningsarméns Fastighets AB startade redan 1893 under firma Frälsningsarméns Förlags AB och har alltsedan starten ägt och förvaltat fastigheter.

Svenska Stiftelsen för Frälsningsarmén bildades 1932, i första hand för att äga Frälsningsarméns Förlags AB men efterhand också för att äga och förvalta fastigheter.

Frälsningsarmén startade som ett frikyrkosamfund i Sverige 1882. Samfundet ägde då inga fastigheter men äger sedan början av år 2000 ett fåtal fastigheter.

Sammanlagt äger Frälsningsarméns Fastighets AB, Svenska Stiftelsen för Frälsningsarmén och Frälsningsarmén ett drygt 80-tal fastigheter, där ett rätt stort antal förvaltas och nyttjas lokalt av någon av Frälsningsarméns lokala verksamheter.

Flertalet av de fastigheter som förvaltas genom Frälsningsarméns fastighetsförvaltning presenteras här på sidan. En del av dessa nyttjas till sin helhet i någon av Frälsningsarméns egna verksamheter. Andra fastigheter hyrs till sin helhet ut externt som bostäder och lokaler.

Målet med det totala fastighetsinnehavet är dels att generera ett stabilt ekonomiskt överskott till Frälsningsarméns verksamhet i Sverige, samt att tillhandahålla lokaler till en del av Frälsningsarméns olika verksamheter. Om Frälsningsarméns verksamhet kan man läsa mer på Fralsningsarmen.se.

Relaterade Sidor