Andrahandsuthyrning

Om du inte ska bo i din lägenhet under en begränsad tid så kan du i vissa fall hyra ut den i andra hand. Du behöver alltid ha vårt medgivande för att hyra ut din lägenhet.

Medgivande för att få hyra ut
Om du inte ska bo i din lägenhet under en begränsad tid så kan du i vissa fall hyra den ut i andra hand. Du behöver alltid ha vårt medgivande för att hyra ut din lägenhet.

Andrahandsuthyrningar är alltid tidsbestämda, maximalt 1 år, och prövas i varje enskilt fall. Handläggningstiden är cirka 1 månad.

Beaktansvärda skäl
Reglerna för andrahandsuthyrning finns i hyreslagen. En förutsättning för att få hyra ut sin lägenhet är beaktansvärda skäl. Exempel på det kan vara provsamboende eller studier på annan ort.

Det är du som hyresgäst som vid ansökan måste styrka att skälen för att få tillstånd är uppfyllda. Du måste även fylla i namn på andrahandshyresgästen vid din ansökan.

Du gör din ansökan genom att fylla i en blankett som du hittar under Mina Sidor och skickar in den tillsammans med begärda intyg till oss.

Sammanställning av lagstiftningen gällande andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning kräver alltid tillstånd
Du behöver alltid tillstånd från hyresvärden, eller från hyresnämnden, för att få hyra ut din hyresrätt i andra hand. Om du inte fått tillstånd av hyresvärden eller hyresnämnden och ändå hyr ut din hyresrätt i andra hand riskerar du att bli av med hyreskontraktet och tvingas flytta från lägenheten.

Du får inte ta ut högre hyra än vad du själv betalar
När du fått tillstånd av hyresvärden eller hyresnämnden att hyra ut din hyresrätt i andra hand får du inte ta ut en högre hyra än den du själv betalar. Om du hyr ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran. Om el, bredband eller liknande ingår i hyran när du hyr ut lägenheten i andra hand får du bara ta betalt för de kostnader som du själv har. Om du tar ut en högre hyra av din andrahandshyresgäst än vad du har rätt till riskerar du att bli av med din lägenhet. Om hyresrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra riskerar du dessutom böter eller fängelse, eftersom det är brottsligt från och med den 1 oktober 2019.

Du måste bo i lägenheten för att ha inneboende
Du får som hyresgäst ha inneboende i din hyresrätt. Du får ta ut hyra av den inneboende men bara för den del av lägenheten som den inneboende använder. Har du flera inneboende får du inte ta ut en hyra av de inneboende som tillsammans är större än vad du själv betalar i hyra. Rätten att ha inneboende gäller enbart om du själv bor i lägenheten. Om du inte bor i lägenheten gäller reglerna om andrahandsuthyrning av hyresrätter och då behöver du tillstånd från hyresvärden eller hyresnämnden.

Lägenhetsbyte ska godkännas
För att få byta en hyresrätt mot en annan hyresrätt behöver du tillstånd från hyresvärden, eller från hyresnämnden. Både du som hyresgäst och den du vill byta lägenhet med behöver också som huvudregel ha bott i lägenheten i 1 år för att hyresnämnden ska godkänna bytet. Hyresnämnden godkänner inte byte av en hyresrätt mot en bostadsrätt eller villa.

Sälja eller köpa hyreskontrakt är ett brott
Det är ett brott att sälja eller köpa ett hyreskontrakt, till exempel att ta betalt för sin hyresrätt i samband med ett lägenhetsbyte. Det är också förbjudet att betala en hyresgäst, svartmäklare eller annan person för att få ett hyreskontrakt. Straffet för att sälja eller köpa ett hyreskontrakt är böter eller fängelse.

Du måste anmäla folkbokföringsadress
Du ska vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det ett brott att lämna felaktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse.

Här kan du få mer information
Om du har frågor kring andrahandsuthyrning av din hyresrätt kan du vända dig till din hyresvärd. Du kan också få mer information av hyresnämnden.

Denna sammanställning av lagstiftningen är gjord av Fastighetsägarna. Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.