Bostadsbyte

Vill du byta din lägenhet och har hittat en bytespartner kan du ansöka om att få tillstånd till bytet.

Ansökan om bostadsbyte
Vi ger tillstånd till byte om det finns godtagbara skäl för bytet, exempelvis ändrade familjeförhållanden som kräver större eller mindre bostad eller behov av ändrad bostadsort. Det krävs också att den föreslagna hyresgästen kan godtas och att det inte finns andra särskilda skäl som talar mot bytet.

Om du vill ansöka om lägenhetsbyte så gör du din ansökan genom att fylla i en blankett, som du finner under Mina Sidor.

Handläggningstiden kan uppgå till 8 veckor från det att komplett ansökan kommit in. Avslås ansökan, har du som hyresgäst möjlighet att hos Hyresnämnden ansöka om tillstånd till bytet. Ett lägenhetsbyte som genomförs utan samtycke eller tillstånd kan utgöra grund för uppsägning. Detsamma gäller om samtycke eller tillstånd grundas på oriktiga uppgifter.