Frälsningsarméns fastigheter

Vi har ett långsiktigt ägarperspektiv på de fastigheter vi förvaltar centralt.

Se våra fastigheter >

Frälsningsarméns fastigheter

Frälsningsarmén äger ett stort antal fastigheter i Sverige. En del av dessa nyttjas till sin helhet i någon av Frälsningsarméns egna verksamheter. Andra fastigheter hyrs till sin helhet ut externt som bostäder och lokaler. Flertalet av de fastigheter som förvaltas genom Frälsningsarméns fastighetsförvaltning presenteras här på sidan. De flesta övriga fastigheter vi äger används till största delen till Frälsningsarméns egen verksamhet, och förvaltas lokalt på platsen där de finns.