Frälsningsarméns fastigheter

Vi har ett långsiktigt ägarperspektiv på de fastigheter vi förvaltar centralt.

Se våra fastigheter >

Bilplatser

Till några av våra fastigheter har vi tillhörande garage eller parkeringsplatser.

Lediga bilplatser
Till några av våra fastigheter har vi tillhörande garage eller parkeringsplatser.

Om du vill ställa dig i kö för bilplats, vänligen kontrollera först om fastigheten har bilplatser.

Se här om fastigheten har bilplatser.

Mejla sedan ditt intresse till: fastighet@fralsningsarmen.se.

Lediga bilplatser utan kö
Nu finns lediga garageplatser på Vegagatan 2.